Spiritual struggles en mentale gezondheid

Welkom bij de online vragenlijst van het onderzoek ‘Spiritual struggles, zingeving en mentale gezondheid’!


We willen je vragen deel te nemen aan een online onderzoek naar Spiritual struggles: zorgen of twijfels met betrekking tot geloof en zingeving. Lees eerst deze informatie door, voor je verder gaat.


Doel van het onderzoek

Geloof en/of zingeving is voor veel mensen belangrijk en kan van invloed zijn op de mentale gezondheid. Mensen kunnen zorgen en twijfels over hun geloof en zingeving ervaren. En deze zorgen en twijfels kunnen herstel bij psychische klachten belemmeren. We willen daarom onderzoek doen naar een vragenlijst die zorgen en twijfels over geloof en zingeving meet. En we onderzoeken wat de relatie is tussen deze zorgen en twijfels en mentale gezondheid.


Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Dit onderzoek bestaat uit een aantal lijsten met vragen. Het beantwoorden van alle vragen duurt ongeveer 20 minuten. Kies voor elke vraag het antwoord dat het best bij jou past. Er is geen goed of fout antwoord mogelijk. Het gaat om jouw ervaring. Deze vragenlijst is voor iedereen die 18 jaar of ouder is.


Welke vragen stellen we?

In deze vragenlijst staan vragen over welbevinden en mentale gezondheid, geloof en zingeving en zorgen en twijfels daarover, hoe je omgaat met stressvolle situaties, en achtergrondgegevens, zoals geslacht, leeftijd en scholing.


Wat gebeurt er met jouw gegevens?

Het onderzoek is anoniem. Jouw antwoorden zijn op geen enkele manier te herleiden naar jou. Ze worden gebruikt voor statistische analyses. De resultaten van de analyses gebruiken we voor een wetenschappelijke publicatie. Data wordt anoniem minimaal 10 jaar bewaard. Meer informatie over hoe we omgaan met gegevens vind je op www.kicg.nl/privacybeleid/.


Wat zijn jouw rechten?

Je beslist zelf of je meedoet aan dit onderzoek. Deelname is vrijwillig. Je kunt je altijd bedenken en op ieder moment stoppen. Ook tijdens het beantwoorden van de vragen. Je hoeft geen reden te geven om te stoppen.


Klachten over dit onderzoek?

Heb je een klacht of een vraag over de verwerking van persoonsgegevens door het Kicg, dan kun je terecht bij de functionaris gegevensbeheer van Eleos (fg@eleos.nl).


Het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) voert dit onderzoek uit.

Het onderzoeksteam bestaat uit Allard Sierksma, Klaas van Steinvoorn, dr. Cis Vrijmoeth, dr. Joke van Nieuw-Amerongen en prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker. Het onderzoek is getoetst door de Commissie Onderzoek en Ethiek van de faculteit Religie en Theologie, VU Amsterdam (CWBE24.09). Voor meer informatie kun je terecht bij de onderzoekers via onderzoek@kicg.nl.

Enquête starten