Stres a jeho vplyv na aktivity, činnosti jednotlivca

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník