Filmy vs. seriály

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. 

Dotazník je anonymný a všetky informácie budu použité len na výskumné účely.

Spustiť dotazník