Ako spotrebitelia vnímajú online nakupovanie?

Vážená respondentka, vážený respondent,


na úrovni Fakulty manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity v Prešove v súčasnosti realizujeme výskum v oblasti nákupného správania a preferencií spotrebiteľov pri online nakupovaní.


Venujte nám prosím 10 minút Vášho času, za účelom pomoci vedeckej obci a získania relevantných dát potrebných pre uskutočnenie výskumu.


Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité výlučne na výskumné účely.


Ďakujeme za Váš čas a ochotu.Spustiť dotazník