.

Modenhetsanalyse på bærekraft i Landkapasiteter - kompetanse på bærekraft hos ansatte

For at vi i Landkapasiteter skal kunne iverksette de riktige og mest virkningsfulle tiltakene innen bærekraft i hovedprosessene, er det viktig å få en status på nåværende situasjon. Derfor skal vi gjennomføre en modenhetsanalyse på bærekraft, med påfølgende GAP-analyse og utvikling av handlingsplaner. Modenheten skal kartlegges innen områdene: forankring og strategi, kompetanse, klima- og miljø, sosiale forhold og forretningsetikk.

Dette arbeidet vil legge grunnlaget for vårt fremtidige arbeid med bærekraft, og for å kunne gjennomføre dette arbeidet trenger vi kunnskapen, erfaringene og opplevelsene fra ansatte, staben, avdelinger og seksjoner. Dette inkluderer å kartlegge spørsmål som faller innunder kompetanse på bærekraft på et individ nivå. 


Dine svar på de kommende 11 spørsmålene er veldig viktig for videre arbeid og alle svar er høyt verdsatt. 


Frist for å besvare er fredag 30.08.24


På forhånd, tusen takk! 


Med vennlig hilsen

Lilliane Høyer Wien

Leder for bærekraft i Landkapasiteter

Sikret
Kompetanse på bærekraft
1

Hva er din forståelse av begrepet bærekraft, og hvordan mener du det påvirker vår organisasjon?

2

Kan du gi noen eksempler på hvordan du har integrert bærekraftprinsipper (klima og miljø, sosial bærekraft og økonomisk bærekraft) inn i dine arbeidsoppgaver?

3

Hvilke kurs, opplæring, utdanning eller sertifisering har du deltatt i for å øke din kompetanse på bærekraft?

4

Hvordan holder du deg oppdatert på utviklingen innen bærekraftsfeltet?

5

Har du en/flere situasjon der du har identifisert og adressert risikoer eller muligheter tilknyttet bærekraft? (Dette kan eks være i form av arbeidsoppgaver, stilling eller utvikling i eget fagfelt)

6

Hvordan vil du vurdere din egen kompetanse innen bærekraft?

Velg 1 svar
7

Har du et ønske om videreutvikle din kompetanse på bærekraft?

Velg 1 svar
8

Dersom du ønsker å videreutvikle kompetansen din på bærekraft, hvilke områder ønsker du økt kompetanse innen?

9

Opplever du at bærekraftsaspektet vil eller har endret dine arbeidsoppgaver og hvordan du må løse de?

Velg 1 svar
10

Hvordan kan du bidra til å spre bevissthet og engasjement for bærekraft blant dine kolleger?

11

Er det noe annet innen bærekraftsegmentet du ønsker å dele som du anser som vesentlig i forbindelse med vurderingen av modenheten på bærekraft i kapasiteten?