.

Onderzoek naar een leuke ontmoetingsplek in Woensel-Zuid

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Vernieuwende Ontmoetingsplek in Woensel-Zuid
1

Wat is uw leeftijdscategorie?

Selecteer in welke leeftijdscategorie u valt.
2

Wat is uw Afkomst

3

Heeft u te maken met armoede?

Geef aan in hoeverre armoede een rol speelt in uw leven.
4

In hoeverre ervaart u cultuurverschillen in Woensel-Zuid?

Geef aan hoe sterk u cultuurverschillen ervaart in de omgeving van Woensel-Zuid.
5

Voelt u zich regelmatig eenzaam in Woensel-Zuid?

Geef aan hoe vaak u zich eenzaam voelt in de buurt van Woensel-Zuid.
6

Heeft u moeite met lezen en schrijven (laaggeletterdheid)?

Geef aan of u moeite heeft met lezen en schrijven.
7

Kom je weleens in Woensel-Zuid

Kies één of meer antwoorden
8

Waar liggen jou interesses?

9

Wat zou u graag willen zien bij een ontmoetingsplek?

Geef aan welke soort activiteiten u verwacht of wenst bij een ontmoetingsplek.
10

Hoe vaak zou u een ontmoetingsplek bezoeken?

Geef aan met welke frequentie u voornemens bent een ontmoetingsplek te bezoeken.
11

Wat voor soort sfeer zou u graag willen ervaren in de ontmoetingsplek?

Geef aan welke sfeer u het meest aanspreekt voor een ontmoetingsplek.
12

Wat motiveert u om deel te nemen aan een gemeenschapsactiviteit?

Geef aan wat uw motivatie is om deel te nemen aan activiteiten in een gemeenschap.
13

Hoe belangrijk vindt u het om nieuwe mensen te ontmoeten?

Geef aan in hoeverre u het belangrijk vindt om nieuwe mensen te leren kennen.
14

Als jij de mogelijkheid kreeg om iets te organiseren binnen deze ontmoetingsplek, wat zou dit dan zijn?