.

Leerjaar 1 Nederlands

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Terugblik Nederlands leerjaar 1
1

Wat vond je het leukste onderwerp dat we dit jaar bij Nederlands hebben behandeld en waarom?

2

Welk onderdeel van dit jaar vond je het moeilijkst en waarom?

3

Heb je het gevoel dat je leesvaardigheid is verbeterd? Waarom wel of waarom niet?

4

Wat had je graag anders gezien in de opzet van de lessen?

5

Wat vond je van het lees kwartiertje aan het begin van de les?

6

Voelde je je voldoende ondersteund door mij als docent?

7

Wat vond je van de manier waarop ik de lessen heb gegeven? Wat werkte goed en wat kon beter?

8

Wat zou je aan mij willen meegeven als tip om de lessen nog beter te maken?

9

Is er nog iets anders wat je kwijt wilt?