.

Průzkum spokojenosti s HR službami z pohledu péče o návštěvy

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak hodnotíte dostupnost HR oddělení pro schůzky?

Vyberte nejvhodnější možnost
2

Ohodnoťte poskytované služby HR oddělení na škále 1-10

Nula znamená neuspokojivě, deset znamená velmi spokojeně
3

Jaké změny byste si přáli ve službách poskytovaných HR oddělením?

Napište své myšlenky a připomínky
4

Jak často využíváte poradenské služby poskytované HR oddělením?

Vyberte nejvhodnější možnost
5

Jak byste zhodnotili komunikaci s HR oddělením?

Vyberte odpověď, která nejlépe odpovídá vašemu pohledu
6

Jak byste hodnotili rychlost reakce HR oddělení na vaše požadavky?

Vyberte odpověď, která nejlépe odpovídá vašemu pohledu
7

Jaké jsou Vaše obecné dojmy ze spolupráce s HR oddělením?

Napište Vaše celkové pocity a zkušenosti
8

Která konkrétní služba poskytovaná HR oddělením vás nejvíce oslovila?

Uveďte název služby, která na Vás udělala nejlepší dojem
9

Co považujete za největší přínos spolupráce s HR oddělením?

Napište, co podle Vás přináší nejvíce hodnoty
10

Jak byste zhodnotili profesionální přístup zaměstnanců HR oddělení?

Vyberte odpověď, která nejlépe odpovídá vašemu pohledu