.

Family Friendly Community

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Dotazníkové šetření pro audit FAMILYFRIENDLYCOMMUNITY

Obec Vrchoslavice se zapojila do projektu audit familyfriendlycommunity, která má za cíl zlepšení života v naší obci. Velmi nám pomůže, když anonymně vyplníte tento dotazník.

Dotazník můžete vyplnit elektronicky z odkazu na FB a stránkách obce nebo papírově. Vyplněný papírový dotazník, prosím, přineste do schránky na obecním úřadu. 

Vaše nápady na zlepšení života u nás jsou důležité.

1

Zařaďte se, prosím, do jedné ze skupin obyvatel:

Vyberte jednu nebo více odpovědí
2

Co se vám v naší obci líbí nejvíce?

zatrhněte maximálně 3 možnosti
3

Co se vám na naší obci nelíbí?

zatrhněte maximálně 3 možnosti
4

Jaké další služby, aktivity vám v naší obci nejvíce chybí? Co se vám líbí jinde a v naší obci to postrádáte?

5

Máte další návrhy na zlepšení vzhledu, občanskou vybavenost nebo jiné zlepšení?

6

Uveďte, prosím, jaký druh podpory ze strany obce Vrchoslavice by vaše rodina uvítala? Např. v oblasti bydlení, financí, sportu, kultury, péče o děti, péče o osoby se specifickými potřebami, péče o seniory....)

7

Jak hodnotíte kulturní akce pořádané obcí a spolky?

Vyberte jednu odpověď
8

Která kulturní akce je pro vás nejméně atraktivní a mohla by se zrušit?

9

Co jste ochoten sám udělat pro zlepšení života v obci?

INFORMOVANOST

10

Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách/facebooku?

Vyberte jednu odpověď
11

Jaký způsob informování preferuje?

Vyberte jednu nebo více odpovědí

Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Příjemný zbytek dne


Martina Bartošková, pověřená zpracováním auditu

Dušan Svozílek, starosta

Adéla Palíšková, místostarosta obce