ZACHOWANIA I POSTAWY UŻYTKOWNIKÓW TELEWIZJI INTERNETOWEJ

Szanowni Państwo, jesteśmy studentami Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszego kwestionariusza ankietowego, którego celem jest zbadanie zachowań i postaw użytkowników telewizji internetowej.

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane w celach edukacyjnych.

Dziękujemy za poświęcony czas.

Rozpocznij ankietę teraz