Powered by

Dotazník spokojnosti prijímateľov sociálnej služby špecializovaného sociálneho poradenstva, ich príbuzných a známych

Vážená pani, vážený pán,

dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie nasledovného dotazníka.

Našim cieľom je poskytovať kvalitné sociálne služby. Týmto dotazníkom mapujeme Vašu spokojnosť, prípadne nespokojnosť s našou prácou v špecializovanom sociálnom poradenstve.

Dotazník je anonymný. Pre zachovanie anonymity nám dotazník môžete vypísať na našej webovej stránke kliknutím na link alebo si dotazník stiahnuť vo formáte Word dokumentu. Vypísaný dotazník nám, prosím, zašlite poštou alebo vhoďte do našej poštovej schránky, ktorá je umiestnená pri vstupe do sídla Trnavskej arcidiecéznej charity, Hlavná 43, Trnava alebo pri vstupe do Centra pomoci človeku Piešťany, Andreja Hlinku 41, Piešťany. Prosíme o Váš subjektívny názor. Vaše postrehy, nápady a pripomienky sú prínosom pre našu prácu a snahu zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.

Zber dotazníkov bude prebiehať od 01.08. – 30.10.2020 a následne bude vyhodnocovaný. O výsledkoch budeme informovať na našej webovej stránke a na nástenke špecializovaného sociálneho poradenstva.

Spustiť dotazník