Konsultacje LSR 2023-2027Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu

Szanowny Panie / Szanowna Pani,


Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu w związku z rozpoczynającymi się pracami nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Doliny Strugu na lata 2023-2027, zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, kościelnych i innych nie wymienionych o chwilę refleksji i wypełnienie poniższej ankiety.


Ankieta posłuży do pozyskania informacji, które będą miały wpływ na ostateczny kształt LSR. 

Rozpocznij ankietę teraz