Program rozvoje obce Horní Lideč se zaměřením na cestovní ruch a kulturu

Vážení spoluobčané,

jsem studentkou UTB ve Zlíně a prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku, který je součástí diplomové práce, která má přispět k rozvoji obce Horní Lideč se zaměřením na cestovní ruch a kulturu. Dotazník je anonymní.

Děkuji Vám za Vás čas a ochotu.

Jste muž/žena?
Povinná odpověď

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Povinná odpověď

Jaký je Váš věk?
Povinná odpověď

Jak dlouho žijete v obci Horní Lideč?
Povinná odpověď

Jak jste celkově spokojen/a se životem v obci?
Povinná odpověď

Jak jste spokojen/a se službami v obci a jejich úrovní?
Povinná odpověď

Jak jste spokojen/a s kulturním a sportovním vyžitím v obci?
Povinná odpověď

Myslíte si, že je obec turisticky atraktivní?
Povinná odpověď

Co je potřeba zlepšit, aby byla obec turisticky atraktivnější?
Povinná odpověď

Jaká zařízení pro volný čas Vám nejvíc chybí? (zaškrtněte max. 2 odpovědi)
Povinná odpověď

Kterých kulturních akcí a aktivit by mělo byt podle Vás více? (zaškrtněte max. 2 odpovědi)
Povinná odpověď

Jaké služby v obci nejvíce postrádáte? (zaškrtněte max. 2 odpovědi)
Povinná odpověď

Co pro Vás znamená rozvoj obce?
Povinná odpověď

Jaké jsou dle Vás největší přednosti obce Horní Lideč? (zaškrtněte max. 3 odpovědi)
Povinná odpověď

Jaké jsou naopak nedostatky obce Horní Lideč? (zaškrtněte max. 2 odpovědi)
Povinná odpověď

Který jiný úřad v obci postrádáte?
Povinná odpověď

Odkud nejčastěji čerpáte informace o obci?
Povinná odpověď