.

Badanie społeczności lokalnej - Przeciwdziałanie bezdomności w powiecie rzeszowskim

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Czy uważasz, że społeczność lokalna powinna angażować się w przeciwdziałanie bezdomności?

Odpowiedz wybierając jedną z dostępnych opcji.
2

Jak oceniasz dotychczasowe działania społeczności lokalnej w walce z bezdomnością?

Dokonaj oceny w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza bardzo słabą, a 10 bardzo dobrą.
3

Jakie według Ciebie są najważniejsze przyczyny bezdomności w powiecie rzeszowskim?

Odpowiedź otwarta.
4

Czy uważasz, że większe zaangażowanie samorządu lokalnego mogłoby skuteczniej przeciwdziałać bezdomności?

Odpowiedz wybierając jedną z dostępnych opcji.
5

Czy jesteś gotowy(a) osobiście zaangażować się w inicjatywy przeciwdziałania bezdomności?

Odpowiedz wybierając jedną z dostępnych opcji.
6

Czy uważasz, że brakuje w społeczności lokalnej świadomości na temat problemu bezdomności?

Odpowiedz wybierając jedną z dostępnych opcji.
7

Jakie formy pomocy społecznej uważasz za najbardziej skuteczne w zapobieganiu bezdomności?

Odpowiedz wybierając jedną z dostępnych opcji.
8

Czy uważasz, że problem bezdomności można rozwiązać poprzez działania indywidualne czy konieczne są zmiany systemowe?

Odpowiedz wybierając jedną z dostępnych opcji.
9

Jak Twoim zdaniem powinna wyglądać współpraca społeczności lokalnej z instytucjami publicznymi w celu przeciwdziałania bezdomności?

Odpowiedź otwarta.
10

Czy uważasz, że edukacja społeczności lokalnej na temat problemu bezdomności jest kluczowa dla skutecznej interwencji?

Odpowiedz wybierając jedną z dostępnych opcji.