.

Survey o sociokultúrnom kontexte vývinu tínedžerov

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ako často komunikujete so svojimi rodičmi?

Vyberte jednu možnosť, ktorá najlepšie zodpovedá vašej situácii.
2

Aké hodnoty sú pre vás najdôležitejšie?

Hodnoťte na škále od 1 (nie dôležité) po 10 (veľmi dôležité).
3

Čo vás najviac stresuje v súvislosti s vašim vývinom?

Napíšte krátku odpoveď.
4

Ako trávite svoj voľný čas?

Vyberte jednu možnosť, ktorá najlepšie opisuje váš voľnočasový spôsob.
5

Aké témy vás zaujímajú najviac vo vašej komunite?

Napíšte krátku odpoveď.
6

Predstavte si svoj ideálny deň. Čo by ste robili?

Napíšte krátku odpoveď.
7

Ako často sa stretávate so svojimi priateľmi?

Vyberte jednu možnosť, ktorá najlepšie zodpovedá vašej situácii.
8

Aké vzťahy vo vašom živote sú pre vás najdôležitejšie?

Vyberte jednu možnosť, ktorá najlepšie zodpovedá vašej situácii.
9

Čo by ste chceli dosiahnuť v najbližšej budúcnosti?

Napíšte krátku odpoveď.
10

Máte nejaké obľúbené povedomie alebo motto, ktoré vás inšpiruje?

Napíšte krátku odpoveď.