Analýza ponuky práce na Slovensku

Dobrý deň, prosím Vás o vyplnenie anonymného dotazníka pre potreby vypracovania mojej záverečnej bakalárskej práce.

Vopred veľmi pekne ĎAKUJEM. 

Andrea Š.

Spustiť dotazník