.

Beoordelen verbetermaatregelen

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Delphi-methode beoordeling verbetermaatregelen
1

Beoordeel de impact van de maatregelen

Grondoorzaak kwaliteitsissues: omdat de instructies voor de productiemedewerkers onduidelijk en complex zijn, dat komt doordat de instructies worden vrijgegeven door de afdeling Proces Engineering zonder dat er een controle op duidelijkheid wordt uitgevoerd. Tevens wordt er door de afdeling Proces Engineering geen feedback opgevraagd vanuit de productiemedewerkers, deze ondervinden bijvoorbeeld regelmatig een taalbarrière.
Verdeel 0.08 punten
Gedurende de PPAP de vrijgave voor de instructies laten ondertekenen door de productieafdelingsleiders.
0
0
8
Instructies digitaliseren en hierin video's opnemen.
0
0
8
2

Nog andere verbeterideeën om de grondoorzaak weg te nemen?

Grondoorzaak kwaliteitsissues: omdat de instructies voor de productiemedewerkers onduidelijk en complex zijn, dat komt doordat de instructies worden vrijgegeven door de afdeling Proces Engineering zonder dat er een controle op duidelijkheid wordt uitgevoerd. Tevens wordt er door de afdeling Proces Engineering geen feedback opgevraagd vanuit de productiemedewerkers, deze ondervinden bijvoorbeeld regelmatig een taalbarrière.
3

Beoordeel de impact van de maatregelen

Grondoorzaak kwaliteitsissue: omdat de instructies niet worden nageleefd door de productiemedewerkers, doordat de productiemedewerkers ervan overtuigd zijn (door ervaring/ werkzame periode) dat ze de werkorder kunnen produceren zonder de instructie door te nemen.
Verdeel 0.08 punten
Kenniscontrole (toets) houden bij de productiemedewerkers voorafgaande aan start productie.
0
0
8
Het onmogelijk maken om te starten aan de productie als de instructies nog niet zijn doorgenomen; een eis om te kunnen starten aan de productie.
0
0
8
4

Nog andere verbeterideeën om de grondoorzaak weg te nemen?

Grondoorzaak kwaliteitsissue: omdat de instructies niet worden nageleefd door de productiemedewerkers, doordat de productiemedewerkers ervan overtuigd zijn (door ervaring/ werkzame periode) dat ze de werkorder kunnen produceren zonder de instructie door te nemen.
5

Beoordeel de impact van de maatregel

grondoorzaak kwaliteitsissues: omdat de instructies verouderd zijn doordat er te weinig prioriteit en capaciteit beschikbaar is binnen Witte van Moort om de instructie te vernieuwen.
Verdeel 0.04 punten
Updaten van de instructies.
0
0
4
Niet van toepassing
0
0
4
6

Nog andere verbeterideeën om de grondoorzaak weg te nemen?

grondoorzaak kwaliteitsissues: omdat de instructies verouderd zijn doordat er te weinig prioriteit en capaciteit beschikbaar is binnen Witte van Moort om de instructie te vernieuwen.
7

Beoordeel de impact van de maatregel

grondoorzaak kwaliteitsissues: omdat er binnen Witte van Moort de afgelopen jaren veel backlogorders (achterstand) geproduceerd moest worden heeft de focus binnen het productieproces gelegen op kwantiteit. het produceren van de geplande aantallen is voor de productiemedewerkers de afgelopen jaren belangrijker geweest dan het produceren van een kwalitatief goed product. Hierdoor ligt er vanuit de medewerkers minder focus op de kwaliteit.
Verdeel 0.04 punten
Het belang van een kwalitatief goed product onder de aandacht van het productiepersoneel brengen door niet alleen het aantal geproduceerde producten te tonen bij de productiemachine, maar ook het aantal goedgekeurde producten.
0
0
4
Niet van toepassing.
0
0
4
8

Nog andere verbeterideeën om de grondoorzaak weg te nemen?

grondoorzaak kwaliteitsissues: omdat er binnen Witte van Moort de afgelopen jaren veel backlogorders (achterstand) geproduceerd moest worden heeft de focus binnen het productieproces gelegen op kwantiteit. het produceren van de geplande aantallen is voor de productiemedewerkers de afgelopen jaren belangrijker geweest dan het produceren van een kwalitatief goed product. Hierdoor ligt er vanuit de medewerkers minder focus op de kwaliteit.
9

Beoordeel de impact van de maatregel

grondoorzaak kwaliteitsissues: omdat aangeleverd materiaal vanuit een eerdere productieafdeling niet altijd aangeleverd wordt volgens de normspecificaties, dit komt doordat de instructies op de voorafgaande productieafdeling niet voldoende zijn nageleefd door de productiemedewerkers
Verdeel 0.04 punten
Het uitvoeren van een kwaliteitsinspectie nadat de werkorder in zijn totaliteit is geproduceerd door de voorman voordat de werkorder gereed gemeld mag worden bij een bepaalde productieafdeling.
0
0
4
Niet van toepassing.
0
0
4
10

Nog andere verbeterideeën om de grondoorzaak weg te nemen?

grondoorzaak kwaliteitsissues: omdat aangeleverd materiaal vanuit een eerdere productieafdeling niet altijd aangeleverd wordt volgens de normspecificaties, dit komt doordat de instructies op de voorafgaande productieafdeling niet voldoende zijn nageleefd door de productiemedewerkers
11

Beoordeel de impact van de maatregel

grondoorzaak kwaliteitsissues: omdat het gereedschap beschadigd is of niet aan de norm voldoet, er ontstaat reguliere slijtage doordat er nog niet voldoende invulling is gegeven aan het uitvoeren van preventief onderhoud.
Verdeel 0.04 punten
Invulling geven aan het uitvoeren van preventief onderhoud.
0
0
4
Niet van toepassing.
0
0
4
12

Nog andere verbeterideeën om de grondoorzaak weg te nemen?

grondoorzaak kwaliteitsissues: omdat het gereedschap beschadigd is of niet aan de norm voldoet, er ontstaat reguliere slijtage doordat er nog niet voldoende invulling is gegeven aan het uitvoeren van preventief onderhoud.
13

Beoordeel de impact van de maatregel

grondoorzaak kwaliteitsissues: vanwege de automatisering, gezien er bij een volledig geautomatiseerd productieproces geen tussentijdse controles worden uitgevoerd.
Verdeel 0.04 punten
Tussentijdse controles uitvoeren bij volledig geautomatiseerde productieprocessen.
0
0
4
Niet van toepassing.
0
0
4
14

Nog andere verbeterideeën om de grondoorzaak weg te nemen?

grondoorzaak kwaliteitsissues: vanwege de automatisering, gezien er bij een volledig geautomatiseerd productieproces geen tussentijdse controles worden uitgevoerd.
15

Beoordeel de impact van de maatregel

grondoorzaak kwaliteitsissue: omdat er schade optreed tijdens het foutief verplaatsen en verpakken van werkorders, doordat medewerkers niet zorgvuldig genoeg handelen gezien zij niet bekend zijn met de gevolgen.
Verdeel 0.04 punten
Kijken welke mogelijkheden er zijn om het foutief verpakken en verplaatsen van werkorders te elimineren, zodat het niet meer mogelijk is om te verplaatsen/ verpakken op een verkeerde manier.
0
0
4
Niet van toepassing.
0
0
4
16

Nog andere verbeterideeën om de grondoorzaak weg te nemen?

grondoorzaak kwaliteitsissue: omdat er schade optreed tijdens het foutief verplaatsen en verpakken van werkorders, doordat medewerkers niet zorgvuldig genoeg handelen gezien zij niet bekend zijn met de gevolgen.
17

Nog verbeterideeën?

grondoorzaak kwaliteitsissue: omdat er geen inspectie wordt uitgevoerd, omdat er onduidelijkheid heerst rondom het uitvoeren van een inspectie, omdat kwantiteit door de productiemedewerkers boven de kwaliteit wordt gesteld of uit gemakzucht van het productiepersoneel. Ik denk dat deze grondoorzaak al wordt aangepakt door eerder geïnitieerde verbetermaatregelen
18

Beoordeel de impact van de maatregelen

grondoorzaak onvoldoende (klant)emballage op voorraad: omdat er (klant)emballage wordt ingekocht op basis van de huidige klantvraag, waarbij geen rekening worden gehouden met macro-economische ontwikkelingen binnen de markt.
Verdeel 0.08 punten
Rekening houden met macro-economische ontwikkelen binnen de markt tijdens de inkoop van (klant)emballage.
0
0
8
De ingekochte (klant)emballage en dus huidige emballagepool consistent blijven beoordelen ten opzichte van de klantvraag en dergelijke.
0
0
8
19

Nog andere verbeterideeën om de grondoorzaak weg te nemen?

grondoorzaak onvoldoende (klant)emballage op voorraad: omdat er (klant)emballage wordt ingekocht op basis van de huidige klantvraag, waarbij geen rekening worden gehouden met macro-economische ontwikkelingen binnen de markt.
20

Beoordeel de impact van de maatregelen

grondoorzaak onvoldoende (klant)emballage op voorraad: omdat er te weinig controle wordt uitgevoerd op de beschikbaarheid van emballage op de lange termijn, doordat er nog geen functie toegevoegd kan worden in het ERP-systeem en omdat het niet duidelijk is waar de verantwoordelijkheid hoort te liggen binnen de organisatie betreft het reguleren van de (klant)emballage.
Verdeel 0.08 punten
Een functie binnen het ERP-systeem toevoegen die de beschikbaarheid van emballage op de lange termijn laat zien, waardoor er een betrouwbaardere productieplanning neergezet kan worden.
0
0
8
Een persoon of afdeling verantwoordelijk maken voor het aanhouden van voldoende emballage.
0
0
8
21

Nog andere verbeterideeën om de grondoorzaak weg te nemen?

grondoorzaak onvoldoende (klant)emballage op voorraad: omdat er te weinig controle wordt uitgevoerd op de beschikbaarheid van emballage op de lange termijn, doordat er nog geen functie toegevoegd kan worden in het ERP-systeem en omdat het niet duidelijk is waar de verantwoordelijkheid hoort te liggen binnen de organisatie betreft het reguleren van de (klant)emballage.
22

Beoordeel de impact van de maatregelen

grondoorzaak onvoldoende (klant)emballage op voorraad: omdat het verwerken van teruggestuurde afkeur in klantemballage door de klant geen hoge prioriteit betreft binnen WVM doordat er teveel afkeur retour komt en omdat er geen rekening is gehouden met afkeur gedurende de aankoop van de emballage.
Verdeel 0.12 punten
Rekening houden met een bepaald percentage afkeur binnen het aankoopproces van emballage.
0
0
12
Retour gekomen afkeur sneller verwerken.
0
0
12
Zorgen dat er minder afkeur retour komt, zie maatregelen kwaliteitsissues.
0
0
12
23

Nog andere ideeën om de grondoorzaak weg te nemen?

grondoorzaak onvoldoende (klant)emballage op voorraad: omdat het verwerken van teruggestuurde afkeur in klantemballage door de klant geen hoge prioriteit betreft binnen WVM doordat er teveel afkeur retour komt en omdat er geen rekening is gehouden met afkeur gedurende de aankoop van de emballage.
24

Beoordeel de impact van de maatregelen

grondoorzaak onvoldoende (klant)emballage op voorraad: omdat emballage gevuld wordt met voorraad door WVM om óf gaten op te vullen in de productieplanning omdat anders productiemachines stil komen te staan óf omdat de klant een geproduceerde seriegrootte in termijnen af wil nemen.
Verdeel 0.08 punten
Kijken welke andere opties er zijn om gaten op te vullen in de productieplanning.
0
0
8
Als de klant de afgesproken seriegrootte in termijnen af wil nemen moet hij meer klantemballage sturen naar WVM om de voorraad in op te slaan.
0
0
8
25

Nog andere verbeterideeën om de grondoorzaak weg te nemen?

grondoorzaak onvoldoende (klant)emballage op voorraad: omdat emballage gevuld wordt met voorraad door WVM om óf gaten op te vullen in de productieplanning omdat anders productiemachines stil komen te staan óf omdat de klant een geproduceerde seriegrootte in termijnen af wil nemen.