Mladí už nárečie nepoznajú

Dobrý deň, priatelia, 


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka, ktorého výsledky si môžete prečítať v Zamagurských novinách. 

Spustiť dotazník