.

Atrakcyjność ofert szkoleniowych

Witam w ankiecie poświęconej badaniu atrakcyjności ofert szkoleniowych proponowanych przez różne firmy na rynku pracy. Ankieta nie zajmie Ci więcej niż 10 minut.

Dziękuje za wypełnienie.

Zabezpieczony
Badanie atrakcyjności ofert szkoleniowych
1

Ile masz lat?

Wybierz jedną odpowiedź
2

Jakiej jesteś płci?

Wybierz jedną odpowiedź
3

W jakim województwie mieszkasz?

Wybierz jedną odpowiedź
4

Czy obecnie pracujesz?

Wybierz jedną odpowiedź
5

Jak długo pracujesz w obecnej firmie?

Wybierz jedną odpowiedź
6

W jakiej branży pracujesz?

Jeżeli nie pracujesz-wpisz nie dotyczy.
7

W jakiej dziedzinie studiujesz?

8

Jakie formy rozwoju są dla Ciebie najbardziej atrakcyjne?

Uporządkuj w kolejności od najbardziej do najmniej atrakcyjnych. Przeciągnij i upuść, aby zmienić kolejność
9

Jakie umiejętności chcesz rozwijać w najbliższym czasie?

Wybierz maksymalnie 3
10

Preferujesz szkolenia prowadzone przez:

Wybierz jedną odpowiedź
11

Czy brałeś udział w szkoleniach w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Wybierz jedną odpowiedź
12

Jeśli tak, jak oceniasz swoje doświadczenie z ostatnimi szkoleniami?

1-Bardzo słabe, 5-Bardzo dobre
Przydziel 0.05 punktów
0
0
5
0
0
5
13

Jakie czynniki są dla Ciebie najważniejsze przy wyborze szkolenia?

Wybierz 3 najważniejsze
14

Jaką długość szkolenia preferujesz?

Wybierz jedną odpowiedź
15

Jaką maksymalną kwotę jesteś gotów zapłacić za szkolenie

Wybierz jedną odpowiedź
16

Jak oceniasz dostępność i różnorodność ofert szkoleniowych na rynku?

1 Gwiazdka- bardzo słaba, 5 gwiazdek- bardzo dobra
17

Co uważasz za największe wady obecnych ofert szkoleniowych?

18

Jakie zmiany w ofertach szkoleniowych mogłyby zachęcić Cię do udziału w większej liczbie szkoleń?

19

W jaki sposób najczęściej dowiadujesz się o ofertach szkoleniowych?

Wybierz jedną odpowiedź
20

Jak ważne są dla Ciebie dodatkowe materiały dydaktyczne oferowane podczas szkolenia (np.e-booki, materiały wideo, arkusze pracy)?

1- Całkowicie nieważne, 5- Bardzo ważne
21

Jakie formy wsparcia po szkoleniu byłyby dla Ciebie najcenniejsze?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi