.

Finanční gramotnost

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Máte nějaké zkušenosti s investováním?

Vyberte jednu možnost.
2

Ohodnoťe svou finanční gramotnost ve stupnici 1-10.

1 znamená nízkou gramotnost, 10 znamená vysokou gramotnost.
3

Jaký je váš názor na rizikové investice?

Odpověď v textové formě.
4

Kolik peněz si pravidelně odkládáte do rezervního fondu?

Odpověď v Kč.
5

Používáte nějakou finanční aplikaci pro správu financí?

Vyberte jednu možnost.
6

Jaké jsou vaše dlouhodobé finanční cíle?

Odpověď v textové formě.
7

Kolik času věnujete sledování finančních trhů týdně?

Odpověď ve hodinách.
8

Preferujete spořicí účet nebo investice do akcií?

Vyberte jednu možnost.
9

Máte nějaké závazky spojené s půjčkami?

Vyberte jednu možnost.
10

Jak byste popsali svůj vztah k penězům?

Odpověď v textové formě.