.

Leknäs Staksbo byalag

Det här är en kort enkät om vad vi medlemmar i Leknäs Staksbo byalag tycker är viktigt och vad vi vill få ut av medlemsskapet i byalaget.

Säkrad
1

Hur länge har du varit med i byalaget?

Välj ett eller flera svar
2

Har du haft förtroendeuppdrag i byalaget (styrelse, ledamot, valberedning)?

Välj ett eller flera svar
3

Varför är du med i byalaget?

Dra och släpp för att ändra ordningen
4

Hur kan och vill du bidra till byalaget?

Välj ett svar
5

Rangordna hur viktiga du tycker aktiviteterna är. Viktigast först och minst viktigast längst ned.

Dra och släpp för att ändra ordningen
6

När är det bäst att ha årsmötet?

Välj ett eller flera svar
7

Är du nöjd med antalet och utbudet av aktiviteter?

Välj ett eller flera svar
8

Vilken aktivitet skulle du vilja att byalaget ordnade, men som vi inte gör idag? Är det något som saknas?

9

Är det något som byalaget inte bör göra eller undvika?