Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Společenská odpovědnost podniků na trhu s mléčnými produkty v České republice - spotřebitelé

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážené respondentky,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který je součástí mé diplomové práce, jejímž cílem je zjistit vnímání a postoje spotřebitelů vůči konceptu Společenská odpovědnost podniku a jeho aplikaci mlékárenskými podniky. V rámci dotazníku jsou dále také zjišťovány nákupní zvyklosti při nákupu mléčných produktů.

Doba nutná k vyplnění dotazníku je přibližně 10 minut.

Pokud se budete chtít vyjádřit ke zkoumané problematice, máte možnost v rámci otevřené otázky na konci dotazníku.