Vplyv hudby na psychiku mladých ľudí

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho anonymného dotazníka.

Spustiť dotazník