Je mentálne postihnuté dieťa dostatočne pripravené na školu?

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník