.

Marketingonderzoek Amri Construct

Bedankt voor uw deelname aan deze enquête. Uw feedback is waardevol en helpt ons om onze diensten te verbeteren. Deze enquête zal ongeveer 2-8 minuten van uw tijd in beslag nemen. 

Uw deelname aan deze enquête is volledig anoniem. We verzamelen geen persoonlijke identificeerbare informatie zoals namen of contactgegevens. 

Beveiligd
Algemene informatie
1

Leeftijd:

2

Geslacht

Kies één antwoord
3

Locatie (provincie):

Algemene informatie
4

Hebt u al ooit van Amri Construct gehoord voor u deelnam aan dit onderzoek?

Kies één antwoord

Zo nee, dan mag u de enquête afsluiten!

Zo ja, ga verder met de volgende vragen:

Algemene informatie
5

Hoe heb je voor het eerst over Amri Construct gehoord? (Open)

6

Bent u een bestaande klant van het bedrijf?

Kies één antwoord
7

Zo ja, hoe tevreden bent u over de communicatie van ons bedrijf met u als klant?

Kies één antwoord
8

Waarom bent u wel/niet tevreden met de communicatie?

9

Op welke van de volgende marketingkanalen ben je Amri Construct tegengekomen?

Kies één of meer antwoorden
10

Ben je al eens Amri Construct tegengekomen op sociale media?

Kies één antwoord
11

Zo ja, welk type inhoud of berichten vind je het meest boeiend?

12

Wat vind u van de kwaliteit van onze Sociale media content?

Kies één antwoord
13

Op welke gebieden zou Amri Construct zijn marketing kunnen verbeteren? (meerdere antwoorden mogelijk)

Kies één of meer antwoorden
14

Hebt u nog andere suggesties of opmerkingen die ons kunnen helpen onze marketing te verbeteren?

Hartelijk dank voor uw deelname! Uw feedback is zeer waardevol voor ons en zal worden gebruikt om onze diensten en marketingstrategieën te verbeteren. 

Algemene informatie
Algemene informatie