.

Dotazník o školskej klíme pre žiakov

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
Vážení žiaci, Prosíme Vás o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na hodnotenie klímy v škole. Tento dotazník je anonymný a dobrovoľný. Zakrúžkujte odpoveď, prípadne viac odpovedí, ktoré sa zhodujú s vašim názorom. Pri otázkach, kde je to potrebné dopíšte svoj názor. Za korektné vyplnenie dotazníka Vám vopred ďakujeme.
1

1. Chodíš rád do školy?

Vyberte jednu odpoveď
2

2. Prečo máš rád svoju školu?

3

Čo nemáš rád v škole?

Vyberte jednu odpoveď
4

Sú v tvojej škole učitelia takí, ktorí:

Vyberte jednu odpoveď
5

Aký by mal byť podľa teba ideálny žiak

Vyberte jednu odpoveď
6

Pomáhajú tvoji rodičia pri nejakých školských akciách

Vyberte jednu odpoveď
7

Aké akcie ťa bavia po vyučovaní v škole?

Vyberte jednu odpoveď
8

Vieš presne, čo od teba vyžaduje škola a učitelia?

Vyberte jednu odpoveď
9

Domáce úlohy

Vyberte jednu odpoveď
10

Ktoré pocity prežívaš v škole?

Vyberte jednu odpoveď
11

Majú žiaci možnosť prejaviť svoje záujmy na vyučovaní

Vyberte jednu odpoveď
12

Aké predmety máš v škole najradšej.

13

13. Aké aktivity robíš vo svojom voľnom čase

14

Ktoré z nasledujúcich oblastí ťa najviac zaujímajú.

Vyberte jednu odpoveď
15

15. Ak by si si mohol/a vybrať špeciálne zameranie školy, aké by to bolo?

Vyberte jednu odpoveď
16

Aké nové mimoškolské krúžky by si chcel/a, aby naša škola ponúkala

17

Máš nejaké špeciálne potreby alebo požiadavky, ktoré by mala škola pri vyučovaní zohľadňovať? Ak áno, tak aké? a) áno b) nie

Ako by si ohodnotil/a svoje schopnosti v nasledovných oblastiach? Označ jednu odpoveď pre každú oblasť)

18

Pozornosť

Vyberte jednu odpoveď
19

Pamäť

Vyberte jednu odpoveď
20

Riešenie problémov

Vyberte jednu odpoveď
21

Jazykové schopnosti

Vyberte jednu odpoveď

Ako by si ohodnotil/a svoje schopnosti v nasledovných oblastiach? (Označ jednu odpoveď pre každú oblasť)

22

Sebadisciplína

Vyberte jednu odpoveď
23

Motivácia

Vyberte jednu odpoveď
24

Emocionálna inteligencia

Vyberte jednu odpoveď
25

Tímová práca

Vyberte jednu odpoveď
26

Ako by si zlepšil/a školské prostredie alebo vybavenie, aby bolo pre teba atraktívnejšie?