Zelfevaluatie Wegwijzer

Collega’s


Zelfevaluatie is in alle sectoren een essentieel instrument. Maar vooral in het onderwijs is het voor onderwijsprofessionals een manier om kritisch naar hun eigen praktijk te kijken en voortdurend te streven naar verbetering. We zouden het eigenlijk regelmatiger moeten uitvoeren zodat wij, als leerkracht, maar ook als team, onze sterke punten kunnen identificeren en gebieden voor groei vaststellen.


Door bewust te kijken naar ons eigen handelen en beslissingen, zijn we in staat om effectieve lesstrategieën te behouden en te versterken, maar ook om eventuele zwakke punten aan te pakken.


Daarnaast bevordert zelfevaluatie een cultuur van samenwerking binnen ons schoolteam. Door gezamenlijk de resultaten van zelfevaluatie te bespreken, kunnen we als leerkracht maar vooral als team waardevolle inzichten delen en gezamenlijke doelen stellen voor verbetering. Dit bevordert een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid voor het succes van de leerlingen en versterkt de professionele ontwikkeling van ons team als geheel.


Kortom, dankzij een zelfevaluatie proberen we de algehele kwaliteit van ons onderwijs continu bij te stellen en aan te passen aan de veranderende onderwijsbehoeften en -vereisten. Dit alles met als enige grote doel, onze leerlingen een positiever leerklimaat bieden.


Waar gaan we even op inzoomen?


a. evaluatie team – zowel een stukje micro (klas) als macro (team).

b. evaluatie zorg

c. evaluatie schoolleiding

d. evaluatie personeelsvergadering

Enquête starten