.

POCT

Dobrý den, jmenuji se Anežka Čmoková a studuji na Technické univerzitě v Liberci 3. ročník obor zdravotnický záchranář. Věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku k mé bakalářské prácina téma POCT v intenzivní péči. Dotazník je anonymbní, takže prosím o upřímnost.

Předem děkuji za váš čas.

Zabezpečeno
Znalosti o metodách POCT
1

Jak dlouho pracujete ve zdravotnictví?

Vyberte jednu odpověď
2

Na jakém oddělení pracujete?

Vyberte jednu odpověď
Znalosti o metodách POCT
3

Co je to POCT?

Vyberte jednu odpověď
4

Jaká vyšetření podle vás spadají do POCT metod?

Vyberte jednu odpověď
5

Jaký biologický materiál lze odebrat pro analýzu pomocí POCT přístrojů/metod?

Vyberte jednu odpověď
6

Jaké POCT metody na vašem oddělení používáte?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

S jakým přístrojem POCT pracujete nejvíce?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
8

Jaké metody POCT vyšetření lze využít při příjmu pacienta s polytraumatem?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
9

Co zjistíte pomocí vyšetření ROTEM?

Vyberte jednu odpověď
10

Bylo na Vašem oddělení zavedeno vyšetření POCUS?

Vyberte jednu odpověď
11

V jakém případě se využívá POCUS metod?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
12

Provádí se na vašem oddělení pravidelná kontrola zařízení POCT, popřípadě jak často?

Vyberte jednu odpověď
13

Prošli jste školením na jednotlivé POCT přístroje?

Vyberte jednu odpověď
Znalosti o metodách POCT
14

Jaké jsou podle vás výhody POCT metod?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
15

Jaké jsou naopak nevýhody?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
16

Je podle vás použití jednotlivých metod uživatelsky jednoduché?

Vyberte jednu odpověď
17

Pokud Vám přijde některá metoda uživatelsky složitá, uveďte, která a proč:

18

Jsou podle vás POCT metody důvěryhodným zdrojem informací pro zahájení léčby?

Vyberte jednu odpověď
19

Pokud vám některé POCT metody přijdou nedůvěryhodným zdrojem dat pro zahájení léčby, uveďte, které a proč:

20

Jsou podle vás výsledky zjištěné POCT metodami stejně důvěryhodné jako výsledky laboratorní?

Vyberte jednu odpověď