.

Kwestionariusz dotyczący funkcjonowania osób z zaburzeniami w zakładzie karnym

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Czy osoba posiada diagnozę zaburzeń psychicznych?

Wybierz jedną odpowiedź.
2

Jak oceniasz funkcjonowanie osoby w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza bardzo złe, a 10 bardzo dobre?

Oceń funkcjonowanie osoby w skali od 1 do 10.
3

Jakie są główne wyzwania, z którymi osoba się boryka w zakładzie karnym?

Opisz główne wyzwania, z którymi osoba się boryka.
4

Czy osoba otrzymuje odpowiednie wsparcie psychologiczne w zakładzie karnym?

Wybierz jedną odpowiedź.
5

Czy osoba uczestniczy w zajęciach terapeutycznych?

Wybierz jedną odpowiedź.
6

Czy osoba ma kontakt z psychologiem lub psychoterapeutą?

Wybierz jedną odpowiedź.
7

Czy osoba odczuwa poprawę w swojej kondycji psychicznej od czasu pobytu w zakładzie karnym?

Wybierz jedną odpowiedź.
8

Czy osoba otrzymuje odpowiednią opiekę medyczną w zakładzie karnym?

Wybierz jedną odpowiedź.
9

Czy osoba czuje się bezpiecznie wśród innych osób w zakładzie karnym?

Wybierz jedną odpowiedź.
10

Jakie zmiany w systemie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakładach karnych byłyby najbardziej pomocne?

Opisz, jakie zmiany w systemie uważasz za konieczne i pomocne.