Powered by

Syndrom vyhoření u pracovníků školského poradenského zařízení

Dobrý den,

jmenuji se Dominika Černá a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia oboru speciální pedagogika na Ostravské univerzitě.

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila téma "Syndrom vyhoření u pracovníků školského poradenského zařízení". Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který je směřován speciálním pedagogům a psychologům, kteří pracují ve speciálně poradenském centru či pedagogicko-psychologické poradně.

Dotazník je zcela anonymní. Získané údaje budou použity pouze pro zpracování výzkumné části mé bakalářské práce.

Dotazník je složen ze dvou částí – 1. část obsahuje obecně zaměřené otázky vztahující se k tématu syndromu vyhoření, 2. část je převzata z dotazníku Burnout Measure, který zhodnotí míru Vašeho psychického vyhoření.

Věnujte prosím 10 minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku.

Za vyplnění dotazníku předem děkuji.

Spustit dotazník teď