Kvalita života so sclerosis multiplex MSQOL-54 Pre pacientov s ochorením SM, ktorí sa liečia IMUNOMODULAČNOU TERAPIOU!

Dobrý deň, volám sa Alexandra Aštary a som študentkou 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia ošetrovateľstva na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. Dovoľte mi uistiť Vás, že všetky údaje, ktoré uvediete v dotazníku budú použité výlučne na vykonanie empirickej časti mojej bakalárskej práce na tému Kvalita života pacienta so sklerózou multiplex liečený imunomodulačnou liečbou s najvyššou starostlivosťou o dôvernosť a anonymitu respondentov.

Venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Vopred Vám ďakujem za trpezlivosť pri vypĺnaní dotazníka. 

Spustiť dotazník