Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Týka sa Vašich potrieb ohľadom ďalšieho vzdelávania - aby sme vedeli pre Vás pripraviť kvalitný plán na získanie kompetencií potrebných pre Vašu ďalšiu prácu.

Spustiť dotazník