Upozornenie: je zobrazený náhľad na dotazník v ktorom nedochádza k ukladaniu dát. Ak chcete dotazník vyplniť, kliknite tu.

Návrh na oceňovanie manželských párov z Trnavy v rámci Národného týždňa manželstva 2021

Zber odpovedí bol ukončený.

Centrum pomoci pre rodinu sa po druhýkrát rozhodlo oceniť tie manželské páry, ktoré spolu žijú už niekoľko desaťročí. Aj v roku 2021 hľadáme najstaršie manželské páry z Trnavy alebo žijúce v Trnave, ktoré chceme oceniť a prejaviť im našu úctu za to, že dávajú príklad aj iným manželským párom. Návrh na ocenenie môžu podať deti manželského páru, príbuzní i známi. S nomináciou musia žijúce manželské páry súhlasiť. Je možnosť dať nomináciu aj za manželské páry, ktoré už nie sú medzi nami. Aj takýmto spôsobom by sme ich chceli oceniť - IN MEMORIAM. Ak jeden z manželov žije, napíšte nám to do poznámky.

Nominácie zbierame do 6. 2. 2021.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na cppr@cppr.sk

Ďakujeme. PhDr. Michal Lipovský - za organizátora

1 Meno a priezvisko nominujúceho:
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

2 Mená a priezvisko manželov - nominovaných:
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

3 Koľko rokov sú manželmi?
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

4 Mená a priezvisko manželov - IN MEMORIAM

Vyplňte, pokiaľ jeden z manželov alebo obaja manželia zomreli a nominácia má byť pamiatkou na ich manželstvo.

Ostáva 250 znakov

5 Koľko rokov manželstva boli spolu? - IN MEMORIAM

Vyplňte, pokiaľ jeden z manželov alebo obaja manželia zomreli a nominácia má byť pamiatkou na ich manželstvo.

Ostáva 50 znakov

6 Napíšte, prosím, dátum svadby manželov:
Povinná odpoveď

Ostáva 50 znakov

7 Napíšte, prosím, niečo o nominovanom manželskom páre:
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

8 Uveďte, prosím, svoje kontaktné údaje - mobil:
Povinná odpoveď

Ostáva 50 znakov

9 E-mail:
Povinná odpoveď

Ostáva 50 znakov

10 Uveďte, prosím, kontaktné údaje na nominovaný manželský pár - mobil / telefón:
Povinná odpoveď

Ostáva 50 znakov

11 Mesto kde manželia bývajú:
Povinná odpoveď

12 Ak chcete niečo dôležité dodať alebo dopísať, môžete tak urobiť tu:

Ostáva 1500 znakov

Bližšie informácie o nás nájdete na www.cppr.sk alebo o Národnom týždni manželstva na www.ntm.sk.

GDPR

 1. Organizácia Centrum pomoci pre rodinu, Štefánikova 46, 91701 Trnava, IČO: 42160588, spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:
  • meno, priezvisko
  • dátum sobáša
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • adresu/sídlo
  • iné poskytnuté údaje nominovaných, ktoré boli uvedené v dotazníku
 2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre oceňovanie v jednotlivých mestách. Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám ani nijak zverejňované. Slúžia výlučne pre identifikáciu nominovaných a nominujúceho. Vybraní manželia budú poskytovať nový súhlas na zverejňovanie osobných údajov.