.

Tirecheck

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Pokud není uvedeno jinak, vyberte prosím vždy jednu z nabízených variant.
1

Vaše pohlaví

Vyberte jednu odpověď
2

Váš věk

Vyberte jednu odpověď
3

Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Vyberte jednu odpověď
4

Jak dlouho pracujete v TireChecku?

Vyberte jednu odpověď
5

Jak byste popsal(a) kulturu ve společnosti TireCheck?

Vyberte jednu odpověď
6

Jakým způsobem vnímáte vztahy mezi kolegy?

Vyberte jednu odpověď
7

Jste informováni o cílech a strategii firmy?

Vyberte jednu odpověď
8

Jsou pro vás všechny potřebné informace k výkonu práce dostupné?

Vyberte jednu odpověď
9

Poskytuje vám vedení informace o novinkách, plánech a dalších důležitých záležitostech?

Vyberte jednu odpověď
10

Přes jaký komunikační kanál získáváte nejvíce informací?

Vyberte prosím až 3 varianty
11

S čím nejste spokojen/a v rámci interní komunikace?

Vyberte prosím až 3 varianty
12

Dostáváte a čtete e-maily, které přicházejí od vedení?

Vyberte jednu odpověď
13

Pokud ne, co je důvodem, že nečtete e-maily od vedení?

Vyberte jednu odpověď
14

Jaký komunikační kanál byste si přáli mít k dispozici?

Vyberte prosím až 3 varianty
15

Má vedení firmy zájem o vaši zpětnou vazbu?

Vyberte jednu odpověď
16

Pracuje vedení firmy aktivně s poskytnutou zpětnou vazbou?

Vyberte jednu odpověď
17

Jak vnímáte kvalitu vnitropodnikové komunikace v současné době?

Vyberte jednu odpověď
18

Jaká konkrétní doporučení byste navrhli pro zlepšení interní komunikace ve společnosti Tirecheck?

19

Máte nějaké další komentáře nebo připomínky k současné interní komunikaci?