Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Prevence pohlavně přenosných nemocí u těhotných žen

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

mé jméno je Veronika Březková a studuji obor Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školy na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění krátkého, zcela anonymního dotazníku, který bude sloužit pouze pro účely zpracování praktické části mé diplomové práce na téma Prevence pohlavně přenosných nemocí u těhotných žen. Dotazník obsahuje 20 otázek. Otázky jsou otevřené, polootevřené a uzavřené. V případě jakýkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na emailovou adresu: brezkova@seznam.cz

Děkuji za Váš čas

Veronika Březková

Do jaké věkové kategorie se řadíte?
Povinná odpověď

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Povinná odpověď

V jakém stadiu těhotenství jste?
Povinná odpověď

Z jakého zdroje jste nejčastěji získávala informace ohledně sexuálního chování?
Povinná odpověď

Jak často navštěvujete gynekologa mimo období těhotenství?
Povinná odpověď

Definujte, co si představujete pod pojmem sexuálně přenosné choroby?
Povinná odpověď

Máte stálého sexuálního partnera?
Povinná odpověď

Komu se nejčastěji svěřujete se svými problémy?
Povinná odpověď

Myslíte si, že je možný přenos sexuálně přenosných chorob z matky na dítě?
Povinná odpověď

Kde jste získala základní informace o sexuálně přenosných chorobách?
Povinná odpověď

Jakým způsobem je možné se chránit před sexuálně přenosnými chorobami?
Povinná odpověď

Změnil se u Vás nějakým způsobem přístup k ochraně před pohlavně přenosnými nemocemi v těhotenství? Pokud ano, napište jak.
Povinná odpověď

Jaké riziko může představovat pohlavně přenosná nemoc pro Vaše těhotenství a nenarozené dítě?
Povinná odpověď

Které riziko považujete za nejzávažnější?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Co považujete za nejčstější příčinu vzniku sexuálně přenosných onemocnění?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Které pohlavně přenosné nemoci znáte?
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

Myslíte si, že by gynekolog měl informovat své pacientky o prevenci sexuálně pohlavních nemocí v rámci preventivních prohlídek?
Povinná odpověď

Myslíte si, že jsou testy na pohlavně přenosné choroby povinné v těhotenství?
Povinná odpověď

Myslíte si, že jsou těhotné ženy dostatečně informované o riziku sexuálně přenosných nemocí?
Povinná odpověď

Kde by se oblast kvality informací ohledně sexuálně přenosných nemocí měla zlepšit?
Povinná odpověď