.

Zdravá strava

Zdravá strava je správne množstvo a škála rozmanitých potravín. preto venujte pár minút na vyplnenie tohto dotazníka

Zabezpečené
1

Aký je váš vek?

Vyberte jednu odpoveď
2

Aké ste pohlavie?

Vyberte jednu odpoveď
3

Čo ste mali na raňajky?

Vyberte jednu odpoveď
4

Často sa stravuje vo fastfoode

Vyberte jednu odpoveď
5

Držali ste niekedy dietu?

Vyberte jednu odpoveď
6

Koľkokrát denne sa stravujete?

Vyberte jednu odpoveď