Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Dotazník pro občany Bělé u Jevíčka a Smolné

Sběr odpovědí byl ukončen.

Milí spoluobčané,

naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Považujeme proto za velmi důležité zjistit Vaše názory na to, jaká by měla naše obec být.

Obracím se na Vás s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny.

On-line dotazník můžete vyplnit do středy 11. 11. 2015 včetně.

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.

Petr Nárožný, starosta obce

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí.

1. Jak se Vám v obci žije?
Povinná odpověď

2. V obci
Povinná odpověď

3. Plánujete zůstat v obci i v budoucnosti?
Povinná odpověď

4. Co se Vám v obci nejvíce líbí?
Povinná odpověď

Zatrhněte maximálně 3 možnosti.

5. Co se Vám v obci nelíbí?
Povinná odpověď

Zatrhněte maximálně 3 možnosti.

6. Jaké služby Vám v naší obci nejvíce chybí?

Zbývá 1500 znaků

7. Z jakých zdrojů nejčastěji získáváte informace o dění v obci?
Povinná odpověď

Zatrhněte maximálně 3 možnosti.

8. Pokud sledujete informace o dění v obci na webových stránkách, jak často?
Povinná odpověď

9. Jaké konkrétní problémy v oblasti životního prostředí Vás trápí?
Povinná odpověď

Zatrhněte maximálně 3 možnosti.

10. Třídíte odpad?
Povinná odpověď

11. Jste spokojen/a s přístupem zastupitelů k řešení podnětů od občanů?
Povinná odpověď

12. Pokuste se zhodnotit naši obec z hlediska níže uvedených podmínek.
Povinná odpověď

Velmi spokojen
Spíše spokojen
Spíše nespokojen
Velmi nespokojen
Je mi to lhostejné
Obchod (zásobování, provozní doba)
Dopravní spojení
Kultura a společenský život
Knihovna
Sportovní vyžití
Vzhled a upravenost obce
Životní prostředí
Rozvoj obce
Činnost zastupitelstva
Informovanost občanů

13. Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků obce. Na co byste je přednostně využil/a?
Povinná odpověď

Zatrhněte maximálně 4 možnosti.

14. Jste?
Povinná odpověď

15. Jaký je Váš věk?
Povinná odpověď

16. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?
Povinná odpověď

17. Čím jste v současné době?
Povinná odpověď

18. Pokud Vás napadá ještě nějaké další téma, které Vás v naší obci trápí, prosím, napište jej zde.

Zbývá 1500 znaků