Powered by

Experiment z experimentálnej ekonómie 1

Dobrý deň,

sme študentky 4. ročníka na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Chceli by sme Vás poprosiť o vyplnenie dotazníka k našej semestrálnej práci z predmetu experimentálna ekonómia.

Dotazník je anonymný a obsahuje 7 otázok, ktorých odpovede budú použité iba pre potreby semestrálnej práce. Otázky nemajú správnu odpoveď, ide čisto iba o Váš osobný pohľad.

Za každú odpoveď ďakujeme!

Spustiť dotazník