.

Dotazník bakalářská práce

Dobrý den,

Jmenuji se Simona Brablecová a studuji na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice obor Všeobecná sestra. Tímto bych Vás ráda požádala o vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci na téma „Postoj veřejnosti ke stáří“. Dotazník je anonymní a jeho vyplnění je dobrovolné. Sesbírané informace poslouží pouze jako podklad k mé práci. Pokud není uvedeno jinak, je vždy možná pouze jedna odpověď. Vámi zvolenou odpověď označte křížkem.

Předem děkuji za Váš čas a Vaši ochotu

Zabezpečeno
1

Jaké je Vaše pohlaví

Vyberte jednu odpověď
2

Jaký je Váš věk?

Vyberte jednu odpověď
3

Jak často přicházíte do kontaktu se seniory?

Vyberte jednu odpověď
4

Myslíte si, že máte kladný vztah k seniorům?

Vyberte jednu odpověď
5

Co si představujete pod pojmem stáří neboli senior?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Od kolikátého roku řadíme podle Vás lidi do seniorského věku?

7

Myslíte si, že jsou senioři v naší společnosti nějakým způsobem diskriminováni?

Vyberte jednu odpověď
8

Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a "Ano", uveďte z jakého důvodu, popřípadě kde si myslíte, že k diskriminaci dochází?

9

Co podle Vás znamená pojem "Ageismus"?

Vyberte jednu odpověď
10

Setkal/a jste se někdy s fyzickou nebo psychickou šikanou (týráním) seniorů?

Vyberte jednu odpověď
11

Pokud jste odpověděl/a na předchozí otázku „Ano“, zaškrtněte z níže uvedených možností, kde jste se se šikanou seniorů setkal/a.

Vyberte jednu nebo více odpovědí
12

Jaký má podle Vás společnost vztah ke starým lidem?

Vyberte jednu odpověď
13

Zaškrtněte minimálně 3 onemocnění, která se vyskytují v seniorském věku

Vyberte jednu nebo více odpovědí
14

Jaké jsou podle Vás tělesné změny ve stáří?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
15

Jaké jsou podle Vás psychické změny ve stáří?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
16

Jaké jsou podle Vás sociální změny ve stáří?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
17

Měl by se každý připravovat na stáří?

Vyberte jednu odpověď
18

Máte nějakou zkušenost s péčí o seniora?

Vyberte jednu odpověď
19

Pokud jste uvedl/a v předchozí otázce „Ano“, zaškrtněte, jakou zkušenost s péčí o seniora máte.

Vyberte jednu nebo více odpovědí