LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Onderzoek naar het gebruik van BiSL binnen een organisatie

Enquête beëindigd.

Geachte Heer / Mevrouw,

Dank u voor de deelname aan dit onderzoek.

Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe het framework BiSL gebruikt wordt binnen een organisatie. BiSL is de afkorting van Business Information Services Library en is een framework voor business informationmanagement.

Als dank is er onderaan de mogelijkheid uw e-mailadres in te vullen, zodat u de resultaten eind januari 2015 kunt ontvangen.

Wat is de naam van uw organisatie? (Optioneel)

250 tekens resterend

Binnen welke branche valt uw organisatie?
Vereist antwoord

Hoeveel medewerkers zijn er bij uw organisatie?
Vereist antwoord

Wat is uw leeftijd?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Wat is uw geslacht?
Vereist antwoord

Wat is uw hoogst genoten opleiding?
Vereist antwoord

Wat is de naam van uw functie?
Vereist antwoord

Hoe groot is de afdeling die Business Informatie Management (of soortgelijke afdelingen) invult (in FTE)?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Binnen onze organisatie onderkent de ICT afdeling de ontwikkelingen binnen de IT en bekijkt met gebruikers en management de bruikbaarheid ervan.
Vereist antwoord

Helemaal mee oneens
Helemaal mee eens

Binnen onze organisatie is het primaire bedrijfsproces afhankelijk van de informatievoorziening.
Vereist antwoord

Helemaal mee oneens
Helemaal mee eens

Binnen onze organisatie is een juiste afweging tussen investeringen in informatievoorziening en kosten kritisch.
Vereist antwoord

Helemaal mee oneens
Helemaal mee eens

Binnen onze organisatie bepaalt de ICT afdeling hoe IT middelen gebruikt worden.
Vereist antwoord

Helemaal mee oneens
Helemaal mee eens

Binnen onze organisatie is het belang van de informatievoorziening groot en daarom ligt de verantwoordelijkheid daarvan bij de business.
Vereist antwoord

Helemaal mee oneens
Helemaal mee eens

Binnen onze organisatie draagt de ICT afdeling vaak de verantwoordelijkheid voor kosten en het gebruik van het budget.
Vereist antwoord

Helemaal mee oneens
Helemaal mee eens

Welke frameworks worden gebruikt in uw organisatie? (meerdere antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

Wordt Business Informatie Management bij uw organisatie uitbesteed?
Vereist antwoord

Wordt er in de organisatie gebruik gemaakt van BiSL?
Vereist antwoord

Hoe lang wordt er in de organisatie al gebruik gemaakt van BiSL?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Vanuit wie kwam het initiatief om BiSL te gaan gebruiken binnen de organisatie?
Vereist antwoord

Hoe bent u bekend geworden met BiSL?
Vereist antwoord

Wat waren de behoefte vanuit de organisatie om BiSL te gebruiken?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Is door het gebruik van BiSL aan de behoefte voldaan?
Vereist antwoord

Welke voordelen ondervinden jullie bij het gebruik van BiSL?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Welke nadelen/tekortkomingen ondervinden jullie bij het gebruik van BiSL?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Op een schaal van 1 tot en met 10, hoe succesvol is volgens u het gebruik van BiSL binnen uw organisatie?
Vereist antwoord

Niet succesvol
Succesvol

Welke factoren hebben invloed gehad op het succesvol/niet-succesvol gebruik van BiSL?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Heeft u nog opmerkingen?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

Wilt u de resultaten van deze enquête ontvangen?
Vereist antwoord