Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2024

Ook dit jaar doen we weer een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Het onderzoek is anoniem en het kost je een paar minuten tijd

om de vragenlijst in te vullen. Jouw medewerking wordt zeer gewaardeerd!

Alvast bedankt voor het invullen.


Naar de vragenlijst