.

Badanie klimatu panującego w szkole

Proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety


Zabezpieczony
1

Jak oceniasz ogólny klimat w szkole?

Wybierz jedną z poniższych opcji.
2

Oceń szkołę pod kątem przyjazności środowisku szkolnemu (na skali od 1 do 10)

Oceń szkołę od 1 (najmniej przyjazna) do 10 (najbardziej przyjazna).
3

Co według Ciebie można by poprawić w szkole, aby atmosfera była bardziej pozytywna?

Prosimy o opisanie swojej odpowiedzi.
4

Jak oceniasz relacje między uczniami w szkole?

Wybierz jedną z poniższych opcji.
5

Czy czujesz się akceptowany/akceptowana przez innych uczniów w szkole?

Wybierz jedną z poniższych opcji.
6

Czy uważasz, że nacisk kładziony na wyniki szkolne może negatywnie wpływać na atmosferę w szkole?

Wybierz jedną z poniższych opcji.
7

Co sprawia, że czujesz się dobrze w szkole?

Prosimy o opisanie swojej odpowiedzi.
8

Jak często spotykasz się ze zjawiskiem prześladowania (np. znęcania się, wykluczania) w szkole?

Wybierz jedną z poniższych odpowiedzi.
9

Czy uważasz, że personel szkoły angażuje się w rozwiązywanie konfliktów między uczniami?

Wybierz jedną z poniższych opcji.
10

Co byłoby dla Ciebie najważniejsze, żeby poprawić w szkole?

Prosimy o opisanie swojej odpowiedzi.