Postoje študentov humanitných a pedagogických vied k striedavej osobnej starostlivosti

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Aké je Vaše pohlavie?
Povinná odpoveď

Ste študentom?
Povinná odpoveď

Ktorý ročník Vysokej školy navštevujete?
Povinná odpoveď

Akú formu štúdia navštevujete?
Povinná odpoveď

Z akého typu rodiny pochádzate?
Povinná odpoveď

Ak pochádzate z rozvedenej rodiny, v akej porozvodovej starostlivosti ste vyrastali?
Povinná odpoveď

Odkiaľ máte informácie ohľadom striedavej osobnej starostlivosti?
Povinná odpoveď

Myslíte si, že máte dostatok informácií o striedavej osobnej starostlivosti?
Povinná odpoveď

Myslíte si, že je o využívanie striedavej osobnej starostlivosti v Slovenskej republike záujem?
Povinná odpoveď

Myslite si, že sa striedavá osobná starostlivosť v Slovenskej republike využíva dostatočne?
Povinná odpoveď

Poznáte niekoho/máte osobnú skúsenosť s niekým vo svojom okolí kto praktizuje/alebo praktizoval osobnú striedavú starostlivosť?
Povinná odpoveď

Myslíte si, že striedavá osobná starostlivosť je dobrou alternatívou pre dieťa?
Povinná odpoveď

Od akého veku dieťaťa je podľa Vás vhodná striedavá osobná starostlivosť? Napíšte vek.
Povinná odpoveď

Ostáva 250 znakov

Aký je podľa Vás najvhodnejší interval pre striedanie dieťaťa u rodičov?
Povinná odpoveď

Pozitíva striedavej osobjnej starostlivosti - oznámkujte - 1 veľmi pozitívne, 2 pozitívne, 3 neutrálne, 4 negatívne, 5 veľmi negatívne
Povinná odpoveď

1
2
3
4
5
Dobrý vzťah rodičov
Geografická blízkosť bydlísk rodičov
Schopnosť rodičov spolupracovať po rozvode
Spolupodieľanie sa na výchove dieťaťa
Deti si želajú takúto starostlivosť
Rodičia nezaťahujú deti do svojich problémov a konfliktov

Negatíva striedavej osobnej starostlivosti - oznámkujte - 1 veľmi negatívne, 2 negatívne, 3 neutrálne, 4 pozitívne, 5 veľmi pozitívne
Povinná odpoveď

1
2
3
4
5
Negatívne postoje rodičov (alebo jedného z rodičov) k striedavej osobnej starostlivosti
Pretrvávajúce konflikty rodičov
Vzdialenosť bydlísk
Chýbajúca komunikácia rodičov
Nejednotná výchova dieťaťa
Striedanie prostredia ( dieťa má dva domovy)