.

Risico inventarisatie en -evaluatie

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Ri&e Dekker
1

Soorten risico’s: We vragen je zo naar verschillende risico’s waar je op je werk mee te maken kunt krijgen. Wat die risico’s zijn, zie je hier. Mentale belasting Denk daarbij bijvoorbeeld aan stress door een hoge werkdruk, of agressie op de werkvloer. Lichamelijke belasting Denk bijvoorbeeld aan het tillen van zware voorwerpen. Het kan ook gaan over lang in dezelfde houding zitten, of te lang naar een beeldscherm kijken. Gevaarlijk werk Denk bijvoorbeeld aan werk op grote hoogtes of werk met krachtige apparaten of scherpe machines. Omgevingsfactoren Denk bijvoorbeeld aan geluid, temperaturen of stoffen in de lucht die je gezondheid kan beschadigen. Werk- en rusttijden Denk aan nachtwerk, onregelmatige diensten of bijvoorbeeld werken in de vroege ochtend. Gevaarlijke stoffen Werk je met schadelijke stoffen? Denk bijvoorbeeld aan de uitstoot van dieselmotoren of houtstof in een zagerij.

Kies één antwoord
2

Welke risico’s vind jij het belangrijkst? Kies hier de risico’s waar jouw werkgever volgens jou (meer) aandacht aan moet besteden. Kies er maximaal 3 en druk op ga verder.

Kies één of meer antwoorden
3

Geef aan per gekozen risico waarom je dit belangrijk vind voor ons bedrijf

Schrijf je antwoord zo (voorbeeld): - Mentale belasting: ik hoor vaak cholera op de werkvloer, maar heb dit zelf. - Gevaarlijk werk: Er is kans op brandgevaar doorat de frituurpan niet veilig staat.