Posúdenie teoretických vedomostí a praktických schopností rodičov

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník