.

ANKIETA OCENY SZKOLENIA

Szanowni Państwo,

dziękujemy za udział w szkoleniu.

Poniższa ankieta jest anonimowa oraz ma na celu ocenę jakości szkolenia.

Dziękujemy za poświęcony czas!

Zabezpieczony
Prosimy o ocenę poniższych aspektów szkolenia w skali od 1 do 5
1

Czy to, co mówił trener było jasne i zrozumiałe?

Wybierz jedną odpowiedź
2

Czy trener posiadał wiedzę z zakresu materiału objętego szkoleniem?

Wybierz jedną odpowiedź
3

Czy szkolenie było przydatne z punktu widzenia Pana/Pani pracy?

Wybierz jedną odpowiedź
4

Czy szkolenie umożliwiło Panu/Pani zdobycie oczekiwanej wiedzy?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
5

Co w szkoleniu było zbędne?

6

Czego zabrakło w szkoleniu?

7

Inne uwagi:

8

Ogólna ocena satysfakcji ze szkolenia: