Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje

Szanowny Panie / Szanowna Pani,
Prosimy o poświęcenie kilku minut

na wypełnienie poniższej ankiety.


Zielona transformacja jest jedną z flagowych inicjatyw Komisji Europejskiej, która znacząco wpływa na sposób funkcjonowania firm i całych społeczeństw. Równocześnie brakuje uporządkowanej wiedzy na temat skutków zielonej transformacji w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym.


W związku z tym Konfederacja Lewiatan podjęła się opracowania raportu dotyczącego zmian na rynku pracy, w szczególności zmian w zapotrzebowaniu na kwalifikacje i kompetencje w Państwa przedsiębiorstwach, wynikających z zachodzącej transformacji energetycznej. Będziemy zobowiązaniu za wypełnienie krótkiej ankiety. Gromadzone dane są anonimowe i będą wykorzystane w raporcie w formie zestawień zbiorczych.

Rozpocznij ankietę teraz