Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Konference ZZMV: PRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA (PLS) - odborná veřejnost

Sběr odpovědí byl ukončen.

II. odborná konference ZZMV s názvem Pracovně lékařská služba (PLS), se koná 10. 10. 2018 v TOP HOTEL Praha.

Tato přihláška je určena výhradně pro ty zájemce, kteří nejsou zaměstnanci ZZMV nebo nepracují v resortu MVČR. Pro tyto zájemce je účast na konferenci podmíněna úhradou účastnického poplatku ve výši 600,- Kč. Poplatek je nutné uhradit předem, nejpozději do 30. 9. 2018, a je nevratný. Účastnický poplatek uhraďte na účet Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk, č. ú. 19-4800881/0710, vedený u České národní banky. Do poznámky, prosíme, uveďte příjmení a jméno účastníka.

ČLK udělila konferenci maximálně možný počet 6 kreditů. Dopolední část je společná pro lékaře i sestry (zdravotníky), odpolední část je rozdělena do dvou odborných sekcí. O své zkušenosti se s námi podělí i lékaři z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Věnujte prosím minutu svého času vyplnění přihlášky na konferenci. Těšíme se na Vaši účast a děkujeme.

V případě potřeby nás kontaktujte na info@zzmv.cz nebo 730 546 895. Více o nás na www.zzmv.cz. Program konference najdete na webu www.zzmv.cz, sekce Konference, kde také najdete kompletní informace a poučení ke GDPR.

1 Mám zájem se zúčastnit II. odborné konference ZZMV, 10. 10. 2018:
Povinná odpověď

2 Osobní údaje - titul před jménem, jméno a příjmení, titul za jménem:
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

3 Profese / funkce / zařazení:
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

4 Kontaktní údaje - přesný název a adresa Vašeho pracoviště, vč. IČ organizace:
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

5 Ve lhůtě do 30. září 2018 uhradím nevratný poplatek na bankovní účet Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra (ZZMV), Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 - Kamýk, č. ú. 19-4800881/0710​, vedený u České národní banky. Do poznámky, prosíme, uveďte příjmení a jméno účastníka.
Povinná odpověď

6 Mám zájem zúčastnit se této odpolední sekce konference:
Povinná odpověď

7 Kontaktní údaje - email registrujícího se účastníka:
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

8 Tímto udělujete souhlas ZZMV, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 – Kamýk, IČ: 75154960, ke zpracování osobních údajů – a to výhradně za účelem Vaší registrace na konferenci a organizace konference ZZMV, konané v termínu 10. 10. 2018, a to po dobu 2 let od data poskytnutí souhlasu. Dále souhlasíte s pořizováním fotodokumentace. Fotografie mohou být použity na platformách elektronické i tištěné komunikace ZZMV. Souhlas můžete odvolat na poverenec@zzmv.cz. Celé poučení na webu ZZMV. Pokud souhlasíte, napište: Ano, souhlasím.
Povinná odpověď

Zbývá 250 znaků

9 Chcete nám něco sdělit nebo se nás na něco zeptat?

Zbývá 1500 znaků