.

Agressie op de afdeling

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Agressie op de afdeling.
1

Wat is volgens jou de definitie van agressie? Wat valt er onder?

question image
2

Hoe vaak ervaar je agressie-incidenten op de afdeling?

3

Op welke manieren kan een verpleegkundige/verzorgende/begeleider het risico op agressie bij een patiënt verlagen?

4

Hoe vind je jouw kennis over protocollen rondom agressie? En wat vind je van de kennis hierover binnen het team?

Bijvoorbeeld of je weet waar je deze protocollen kunt vinden. Of wat protocollen zoals agressie-incidenten of over terugdringen, insluiten en separeren precies inhouden.
5

Wat wordt er vanuit het team gedaan als een patiënt verbale en/of fysieke agressie vertoont?

6

Wat wordt er binnen het team gedaan na een agressie-incident?

Bijvoorbeeld de gebeurtenis nabespreken, evalueren hoe het ging, etc.
7

Wat kan hier verbeterd aan worden of anders aan worden gedaan?

8

Heb je een veiligheidstraining gevolgd? Zo ja, wat vond je hiervan?