Dotazník o atriálnom septálnom defekte (ASD)

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Dotazník patrí ľudom, ktorý trpia poruchou ASD - srdca

Spustiť dotazník